مهاجرت پزشکان مهاجرت

پزشکان افراد می توانند از روش های تحصیلی ، کاری ، توریستی و سرمایه گذاری برای کشورهای مورد نظر اقدام نمایند . از همین رو مهاجرت پزشکان مورد بررسی قرار می گیرد تا شرایط موجود برای این دسته ارزیابی شود . رشته پزشکی یکی از برترین رشته های حال حاضر در سراسر دنیاست که بازار کار مناسبی را نسبت به سایر رشته های دیگر دارد ولی پزشکان سختی های مشخصی برای انجام هر گونه مهاجرتی خواهند داشت .

 ویزای سرمایه گذاری از حیث سرمایه گذاری

پزشکان با سایر رشته های تحصیلی تفاوت چندانی ندارند و می توانند با توجه به بودجه لازمه و طرح توجیحی اقتصادی خود ، برای سرمایه گذاری های مشخص شده اقدام نمایند . با توجه به نکته ذکر شده پزشکان برای هر گونه سرمایه گذاری از جمله ثبت شرکت ، سرمایه گذاری مستقیم و تمکن مالی های کشورهای اسپانیا و اتریش اقدام کنند .

ویزای کاری :

در سال گذشته پزشکان در صورت دانش زبان انگلیسی و کسب نمره آیلتس می توانستند برای گرین کارت کشور دانمارک اقدام نمایند . در حال حاضر با شرایط موجود آمده پزشکان برای هرگونه مهاجرت کاری در ابتدای کار باید امتحانات مربوطه هر شکور راسپری کنند تا مدرک تحصیلی مورد تایید قرار گیرد .

این قانون در کشورهای کانادا ، استرالیا و نیوزیلند پابرجاست و مراحل ارزیابی و ارزشیابی صورت گیرد . کشورآفریقای جنوبی تنها کشور موجود است که پزشکان می توانند برای ویزای کار این کشور اقدام نمایند و مجوز کار را دریافت می کنند .

ویزای تحصیلی :

در ویزای تحصیلی ، پزشکان می توانند از حالات مختلف برای اخذ رویداد اقدام نمایند که تمامی حالات مورد بررسی قرار می گیرد .

1) برگزاری آزمون :

پزشکانی که قصد ادامه تحصیل در کشورهای انگلستان ، آمریکا ، استرالیا و کانادا را دارند باید در امتحاناتی که این کشورها در نظر می گیرند حد نصاب قبولی را دریافت کنند و پس از ان با تایید یک استاد راهنما برای تخصص خود اقدام کنند بصورت مثال برای کشور انگلستان ، پزشکان در ابتدای کار ویزای توزیستی دریافت کرده و برای امتحانات plab آماده می شوند که در صورت قبولی مدرک پزشکی مورد تایید دولت انگلستان قرار می گیرد .

ادامه مطلب در این سایت